Ocjena stanja primjene IT

To je proces gdje se kroz klasičan intervju s korisnicima sagledava postojeće stanje organizacije, poslovnih procesa, te primijenjenih informatičkih rješenja. Sve to se stavlja u korelaciju s postavljenim strateškim ciljevima poslovodstva ili vlasnika.

 

Ocjena stanja sastoji se od objašnjenja razlike između zatečenog stanja i budućeg željenog stanja poslovnog sustava.

 

Ovdje ističem da se radi o sagledavanju stanja, i postojećeg i budućeg, s aspekta dostizanja poslovnih ciljeva.

Tablica razlika dobivena u prethodnoj fazi projekta, tzv. gap tablica, je polazište za traženje rješenja koje bi pomoglo u dostizanju tražene razine, ali ovaj put s tehnološke strane. Kao primjer navodim moguću dilemu - da li samostalno razvijati određeno programsko rješenje ili kupovati neko od ponuđenih standardnih rješenja. Uz takve varijante radi se i analiza uloženog i dobivenog (cost/benefit) kao bi se utvrdila ekonomska opravdanost svake od predloženih varijanti. Odabir poslovnog rješenja diktira i arhitekturu sistemskog dijela informatičkog sustava (ICT infrastruktura - information and communication technology). Slijedom tako iskazanih zahtjeva moguće je krenuti u odabir nekog konkretnog poslovnog rješenja ili nastaviti projekt kroz faze analize i redizajna poslovnih procesa, te izrade funkcionalnih specifikacija.

Dokument strategije informatizacije na jasan način definira:

 • model razvoja (kupnja, razvoj, kombinacija)
 • informacijske tehnologije koje će biti osnova informatizacije
 • popis potrebnih standarda u pogledu računalne i programske opreme
 • definiciju komunikacijske i sistemske arhitekture informatičkog sustava
 • definiciju cjelovitog programskog rješenja
 • način postizanja optimalnog ulaganja u informatizaciju
 • vlastiti razvoj, kupovina gotovih rješenja ili kombinacija
 • kako zaštiti ulaganje u računala i programsku opremu
 • kakvu arhitekturu računalne i programske opreme odabrati
 • čiju programsku opremu odabrati kao osnovu za informatizaciju
 • što napraviti ako postojeći sustav nije cjelovit, nego predstavlja "otoke"
 • kako povezati rješenja u uporabi s novim sustavom

Copyright © 2018, ALTIN USLUGE d.o.o. Sva prava pridržana.