Pravne napomene

Svako korištenje www.altin-usluge.hr podložno je niže navedenim uvjetima:

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.altin-usluge.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka tvrtke ALTIN USLUGE d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu tvrtki ALTIN USLUGE d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća (i) sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća (ii) koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

 
Tvrtka ALTIN USLUGE d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti (i) koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, (ii) za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za (iii) bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice mogu sadržavati dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Tvrtka ALTIN USLUGE d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti obzirom na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Tvrtka ALTIN USLUGE d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Tvrtka ALTIN USLUGE d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi u ALTIN USLUGE. Tvrtka ALTIN USLUGE d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti proizvoda i što kvalitetnijeg pružanja usluga na zadovoljstvo korisnika. Tvrtka ALTIN USLUGE d.o.o. se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Tvrtka ALTIN USLUGE d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Tvrtka ALTIN USLUGE d.o.o. zadržava pravo promjena cijena svakog pojedinog proizvoda ili usluge koji su objavljeni na ovim web stranicama.

Copyright © 2018, ALTIN USLUGE d.o.o. Sva prava pridržana.